Miljö och kvalitet

Macro strävar alltid efter att göra så litet avtryck på miljön som möjligt och arbetar ständigt på att förnya och förbättra inom miljöfrågor och använder i största möjliga mån sig av närproducerade komponenter. Att vara svensktillverkad är en av hörnstenarna hos Macro. På så vis kan vi kontrollera hela produktionen och vi vet att både personal och miljö har det bra samt uppfyller alla krav vad gäller arbetsmiljö och produktion  Att tillverka sina produkter i fjärran länder påverkar miljön negativt samtidigt som det är svårare att kontrollera de anställdas arbetsvillkor. Med närproducerade produkter kan vi ta ansvar för vår personal och produktens kvalitet. Vi vet att dem har det bra och att produkterna uppfyller Macros höga standard. Det är schysst att handla Macro.

Testad kvalitet

Produkter från Macro är av högsta kvalitet. För att säkerställa att kvaliteten uppnås genomgår Macros produkter en rad tester. Duscharna utsätts för läckage-test medan dörrar och hjul genomgår ett 30.000 rörelse-nonstop uthållighetstest för att kontrollera hållbarheten och funktionen hos komponenterna. Duschkaren till kabinerna genomgår ett hållfasthetstest för att kontrollera att de inte deformeras vid belastning och glasen går igenom ett sandsäckstest för att säkerställa kvaliteten. Macro använder sig endast av härdat säkerhetsglas i duschlösningarna vilket innebär att om glaset, mot förmodan, skulle gå sönder krackeleras det ned till ytterst små bitar, där inga stora vassa skärvor uppstår.

 Ladda ner PDF

 

Swedish Standards InstituteAlla Macros produkter är utvecklade och testade på relevanta parametrar enligt följande standarder:
SS-EN 14428:2005+A1:2008, Sanitetsenheter -Duschväggar -Funktionskrav och Provningsmetoder.
SS-EN 15200:2007, Sanitetsenheter -Duschkabiner med flera funktioner.Termostatblandare
SS-EN 1111, Sanitetsarmaturer – Termostatblandare i högtryckssystem
SS-EN 14688:2006, Porslinstvättställ
SS-EN 14516:2006+A1:2010, Badkar
SS-EN 997:2012, WC med dolt vattenutlopp

 

 

CECE-märkning visar att tillverkaren eller importören har följt de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav som återfinns i de EG-direktiv som reglerar detta. Alla våra elektriska och mekaniska maskinenheter är CE- märkta.

 

 

 

RepaVi är anslutna till FTI - Förpacknings- och tidningsinsamlingen och därigenom har löst frågan om omhändertagande av våra förpackningar. FTI-avtalet omfattar förpackningar av wellpapp, papper/kartong, plast och metall.

 


20 års garanti

- 10 års garanti på stommar och porslin
- 20 års garanti på lådskenor och gångjärn
- 20 års garanti på dusch
- 2 års garanti på belysning, elektronik och tillbehör

 

 

 

Macro Design- Miljö & Kvalitet